092.882.9968

Vữa trám khe/ trà mạch gạch

  • Vữa trám khe, trà mạch gạch Sika Tile Grout

    Tile Grout là một hỗn hợp vữa chống thấm bao gồm xi măng màu trắng hoặc có màu, các chất độn hoặc chất phụ gia được chọn lọc kỹ để đạt tính thi công […]