092.882.9968

Màng chống thấm

 • Màng chống thấm tự dính Autotak

  Autotak là màng chống thấm tự dính, được chế tạo từ bitum chất lượng cao biến tính với polymer SBS (styrene-butadien-styrene), mặt dưới của màng là một lớp keo dính, mặt trên được phủ […]

 • Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit

  Bitum Idropol Copernit là màng chống thấm polymer biến tích, được chế tạo từ bitum chất lượng cao biến tính với đồng polymer poly-olefin, Các hợp chất biến tính làm cho Idropol thi công dễ […]


 • Sika Bituseal T – 140 MGSika Bituseal T – 140 MG

  Sika Bituseal-T140-MG-0°C 4mm thick, torch-on sheet waterproofing membrane based on APP modified, reinforced bitumen, with slate finish – Flexible to 0°C Use Waterproofing on flat and exposed roofs Waterproofing and damp-proofing of the exterior […]

 • Sika Bituseal T – 140 SGSika Bituseal T – 140 SG

  Sika Bituseal-T140-SG-0°C 4mm thick, torch-on sheet waterproofing membrane based on APP modified, reinforced bitumen, with slate finish – Flexible to 0°C Use Waterproofing on flat and exposed roofs Waterproofing and damp-proofing of the exterior […]

 • Sika Bituseal-T130-SG Sika Bituseal-T130-SG

  Sika® Bituseal-T130-SG-0°C 4mm thick, torch-on sheet waterproofing membrane based on APP modified, reinforced bitumen, with slate finish – Flexible to 0°C Use – Waterproofing on flat and exposed roofs – Waterproofing and damp-proofing of […]