1
Bạn cần hỗ trợ?

Phụ gia bê tông

 • Plastiment®-200

  Sika Plastiment®-200: Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Công dụng Sika Plastiment 200 Plastiment 200 được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết […]

 • Plastiment® BV-40

  Plastiment® BV-40: là  Phụ gia giảm nước cho bê tông,được dùng cho bê tông yêu cầu chất lượng cao. Công dụng Plastiment BV-40: Được dùng cho bê tông yêu cầu chất lượng cao. Đặc Điểm Plastiment BV-40 […]

 • Sika® Viscocrete HE-10

  Sika® Viscocrete® HE-10: Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông Công dụng Sika Viscocrete HE-10 Thích hợp cho sản xuất bê tông trong các nhà máy […]

 • Plastiment® TM 25

  Plastiment® TM 25: Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết Ứng dụng Plastiment TM 25: Được dùng cho bê tông kết cấu và bê tông khối lớn có yêu cầu kéo dài […]

 • Sikament® V4

  Sikament® V4: Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông. Công dụng Sikament® V4 Chất siêu hoá dẻo được dùng cho bê tông chảy Đặc Điểm Sikament® V4 Sikament® […]

 • Sikament® RMC

  Sikament® RMC: Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông Công dụng Chất siêu hoá dẻo Sikament RMC được dùng cho bê tông chảy Đặc Điểm Sikament® RMC […]

 • Sika ViscoCrete 2670

      Sika® ViscoCrete®-2670: Phụ gia bê tông giảm nước cao cấp Công dụng Sika Viscocrete 2670 Sika® Viscocrete® 2670 chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông trong các trạm trộn và nhà máy […]

 • Sika ViscoCrete 3000

  Sika ViscoCrete 3000 – Phụ gia giảm nước cao cấp Công dụng Chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông trong các trạm trộn và nhà máy đúc sẵn. Đặc Điểm Sika ViscoCrete 3000 […]

 • Sika® ViscoCrete®-6000Sika Viscocrete 6000

  Sika® ViscoCrete®-6000 Ultra High Range Water Reducer with hardening acceleration effect Concrete Admixture. Use Sika® Viscocrete® 6000 is mainly suitable for the manufacture of concrete in precast factories. Sika® Viscocrete® 6000 excels by its extremely […]

 • Sikament 2000 ATSikament 2000 AT

  Sikament®-2000 AT (N) Construction Production Precast Use Sikament 2000 AT Sikament 2000AT (N) is used especially for high strength concrete that needs long lasting slump retention under hot climate condition e.g: – Cast-on-site prestressed concrete […]

 • Sikament NNSikament NN

  Sikament® NN High Range Water-Reducing Concrete Admixture Description Sikament NN Sikament NN is a highly effective dual action liquid as superplasticizer for the production of flowable concrete and as a substantial water-reducing agent for promoting high early […]

 • Sikament R4Sikament R4

  Sikament®-R4 High range water-reducing and set retarding concrete admixture Use Superplasticizer is used for flowable and site batch concrete Characteristics and Advantages Sikament R4 provides the following properties: As a superplasticizer: – Highly effective […]

 • Sika Plastocrete NSika Plastocrete N

  Sika Plastocrete NPlastocrete N: Phụ gia chống thấm Công dụng Plastocrete N Dùng trong bê tông kết cấu và bê tông khối lớn, đặc biệt là ở những cấu trúc chắn nước Đặc Điểm Sika Plastocrete […]

 • Sika Plastiment 96Sika Plastiment 96

  Plastiment 96: Water-reducing and set retarding concrete admixture Use Plastiment 96 Used in structural and mass concrete where long setting times and improved workability are required Characteristics and Advantages Only set retarding, does not delay […]