Sika Bituseal-T130-SG Sika Bituseal-T130-SG

Sika® Bituseal-T130-SG-0°C 4mm thick, torch-on sheet waterproofing membrane based on APP modified, reinforced bitumen, with slate finish – Flexible to 0°C

Sika_Bituseal

Use

– Waterproofing on flat and exposed roofs
– Waterproofing and damp-proofing of the exterior walls of base-ments against percolating water and damp soil.
– waterproofing of retaining walls
– Waterproofing on flat roofs under protective layers or ballast
– Waterproofing on flat and exposed roofs and under tiles.
– Waterproffing on balconies/terraces under tiles.

Characteristics and Advantages
– Resistant to ageing
– Resistant to weathering with improved durability
– Good tensile strength and elongation
– High resistance to water vapour (non-vapour permeable)
– Good dimensional stability
– Flexible at low temperatures
– Easy to install with the torch-on method
– Not resistant to root penetration
– Suitable as top layer for multi layer installations
– Good resistance to mechanical impact
– Must be installed on suitable primed, uniform and smooth substrates such as concrete and brickwork

Color:Black

Packaging: 10 m / rollSika BituSeal T-130 SG (0oC)vật liệu chống thấm sika dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng, dày 3mm, gốc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được rắc cát , có thể uốn dẻo được ở 0oC

Sika_Bituseal

Ứng dụng Sika Bituseal-T130-SG

–    Chống thấm sàn và lộ thiên
–    Chống thấm và ngăn ẩm cho mặt ngoài tường tầng hầm
–    Chống thấm cho tường chắn
–    Chống thấm cho mái bằng dưới lớp bảo vệ
–    Chống thấm cho mái bằng và mái lộ thiên dưới lớp gạch bảo vệ
–    Chống thấm cho ban công và sân thượng dưới lớp gạch bảo vệ.

Đặc Điểm

–    Kháng lão hóa tốt
–    Chịu được sự thay đổi của thời tiế
–    Chịu được lực căng và lực xé tố
–    Ngăn được hơi nước rất tố
–    Độ ổn định kích thước ca
–    Có thể uốn dẻo ở nhiệt độ thấp
–    Dễ dàng thi công bằng phương pháp thổi hơi nóng
–    Không chống được rễ cây đâm xuyên
–   Thích hợp cho lớp phủ trên mái
–    Chịu được lực nén cơ học cao
–    Cần thi công với lớp kết nối phù hợp, bề mặt đồng nhất và phẳng (bề mặt bê tông, gạch . . .)

Màu: đen

Bao Bì: 10m / cuộn

Hướng dẫn thi công Sika Bituseal-T130-SG

Phương pháp thi công / dụng cụ:

Thi công lớp kết nối bitum lên bề mặt thi công như sau (chỉ áp dụng cho lớp Sika  BituSeal T-130  SG  đầu tiên) :  Thi  công bằng cọ hoặc ru lô hoặc máy phun áp lực, chờ đế n khi bay hơi hoàn toàn, thờ i gian chờ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trườ ng.
Lớp màng sẽ bám chặt lên bề mặt thi công bằng phương pháp khò hơi nóng sử dụng khí gas. Mở cuộn Sika BituSeal T-130 SG và đặt mặt có phủ lớ p polyetylene (mặt láng có logo Sika) tiế p xú c vớ i bề mặt thi công. Mở khoả ng nử a vòng và khò hơi nóng vào tấm màng cho đến khi lớp polyetylene và bitum chảy và phải đảm bảo rằ ng bề mặt bị khò hơi nóng củ a Sika BituSeal  T-130 SG  chảy và nhỏ thành giọt, và cứ như thế tiế p tục mở và khò hơi nóng. Đồ ng thời ép chặt tấm Sika BituSeal  T-130 SG lên bề mặt thi công bằng cách dùng ru lô vừ a lăn vừ a nén chặt. Lặp lại các thao tác trên vớ i các cuộn tiế p theo. Khi nối các tấm Sika BituSeal  T-130 SG với nhau thì độ rộng của mố i nối tối thiể u là 100 mm, các mố i nối này phải dùng ru lô ép thật chặt.

Chú ý khi thi công

Đọc hướ ng dẫn thi công Sika BituSeal  T-130 SG trướ c khi tiến hành thao tác tại công trường.
Những ngườ i có kinh nghiệ m về phương pháp thi công và khéo tay sẽ tốt hơn khi thi công sản phẩm này.
Các khiế m khuyết phải đượ c khắc phục trong khi khò hơi nóng cho những lớp kế tiếp.
Độ kín nước phả i được kiểm tra ngay sau khi hoàn thiện

5.00 avg. rating (84% score) - 1 vote