Sika LiteSika Lite

Sikalite: Waterproofing Admixture for Mortar with Extended Workability

sikalite

Description

Ready-to-use liquid waterproofing compound which reacts with the constituents of sand: cement mix to block capillaries and pores in concrete.
Whilst effective blocking the passage of water, the substrate still continues to breath.

Uses

Sikalite forms the basis for the Sika render system which is most suitable for the waterproofing of masonry structures and mortar where hydrostatic pressure is not apparent.

Advantages

– Reduced water absorption
– Improved watertightness
– Improved workability
– Non-toxic
– Chloride free

Application

Surface preparation

In renders:
Concrete surfaces must be 100% roughened by hacking, wire brushing, sand-blasting, etc. Fixtures, fittings and other protrusions must be removed. Cracks, porous area and spalling should be cut out and repaired. Water infiltration should be stopped with Sika 102 prior to application of bonding bridge. Use of bonding bridge coat e.g. Sika waterproofing bonding bridge (water, Sika Latex, cement) is necessary.
For further information on bonding bridge see Sika Latex Data sheet.

Dispensing

Add Sikalite to the clean mixing water prior to its addition to the dry mixed
cement : sand.

Application

After mixing 1-2% Sikalite by weight of cement to a trowelable consistency mortar, apply Sikalite mortar render when the bonding bridge is still wet. Each layer is applied at a thickness of 6 – 10 mm and then finished by using wood trowel / float.
The second layer is best applied when the first coat has begun to stiffen (usually 4 -5 hours.)
Curing Proper curing method is required as for normal cement based products.Phụ gia chống thấm sika cho vữa với tính thi công cao Sikalite

sikalite

Là một vật liệu chống thấm dạng lỏng chế tạo sẵn để sử dụng được ngay sẽ phản ứng với các thành phần trong hỗn hợp cát : xi măng để trám các mao dẫn và các lỗ hổng trong bê tông. Trong khi trám ngăn chặn sự thấm nước, bề mặt nền vẫn tiếp tục thở.

Sử dụng Sika Lite

Sikalite hình thành chất cơ bản cho hệ thống vữa trát Sika rất thích hợp để chống thấm cho các kết cấu vữa xây ở những nơi áp suất thủy lực không hiện rõ.

Ưu điểm Sika Lite

Giảm sự hút nước
Tăng tính chống thấm
Tăng tính thi công
Không độc hại
Không có Clorua

Thông tin về sản phẩm Sika Lite

Dạng/ Màu: Dung dịch/ Nâu
Đóng gói: Thùng 5/25/200 lít.
Lưu trữ: Nơi khô mát, có bóng râm.
Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.

Thông số kỹ thuật Sika Lite

Gốc: Chất hoạt động bề mặt
Khối lượng thể tích: ~1.03 kg/lít
Liều lượng: 1-2% theo khối lượng của xi măng

Thi công Sika Lite

Sau khi trộn 1-2% Sikalite theo trọng lượng của xi măng vào vữa có độ sệt có thể thi công bằng bay, thi công lớp vữa trát Sikalite trong khi lớp kết nối vẫn còn ướt. Thi công mỗi lớp với độ dày 6-10mm và hoàn thiện bằng bay gỗ.

Tốt nhất nên thi công lớp thứ hai khi lớp thứ nhất bắt đầu đông cứng (thông thường 4-5 giờ)

Bảo dưỡng: Cần tiến hành phương pháp bảo dưỡng thích hợp như các sản phẩm gốc xi măng khác.

5.00 avg. rating (84% score) - 1 vote