Sikalastic 450Sikalastic 450

Sikalastic-450 là vật liệu chống thấm sika dạng lỏng một thành phần

mang_chong_tham_450-sikavietnam.vn

Sikalastic-450 dễ thi công có công thức đặc biệt dựa trên gốc polyurethane(PU).
Vật liệu Sikalastic-450 tạo màng phủ không thấy vết nối cho mái che và các kết cấu bê tông ở nơi mà không có sự đi lại và có thể sử dụng như màng chống thấm.
Sikalastic-450 phù hợp tiêu chuẩn ETGA – 005-6. Chứng chỉ số ETA-05/0263(chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu).

5.00 avg. rating (84% score) - 1 vote