Sikament NNSikament NN

Sikament® NN High Range Water-Reducing Concrete Admixture

sika2

Description Sikament NN

Sikament NN is a highly effective dual action liquid as superplasticizer for the production of flowable concrete and as a substantial water-reducing agent for promoting high early and ultimate strength.

Sikament NN complies with ASTM C494 Type F.

Uses Sikament NN

Sikament NN is used as a superplasticizer in the production of flowable
concrete such as in:
– Slabs and foundations
– Walls, columns and piers
– Slender components with densely packed reinforcements

Sikament NN is also used as a water-reducing agent leading to high early strength concrete such as:
– Precast and pre-stressed concrete elements
– Bridges and cantilever structure

sikament NN

Advantages  Sikament NN

Sikament NN provides the following properties:
As a superplasticizer:
– Workability is greatly improved
– Increased placeability in slender components with packed reinforcements
– Decreases the amount of vibration
– Normal set without retardation
– Significantly reduces the risk of segregation

As a water-reducer:
– Allow substantial cement reduction compared to plain concrete

Application

Dosage 0.60 – 2.00 ltr per 100 kg of cement
Typical dosage 0.80 – 1.20 ltr. per 100kg of cement
Compatibility Possible to combine with all Sikament, Sika Aer, Sika Pump, Sikacrete PP1, but must be added separately to the mix and not pre-mixed prior addition.

Cement types All Portland cement including sulfate resistant cement.

Dispensing

Sikament NN is either added to the gauging water prior to its addition to the dry concrete mix or added separately to wetted concrete mix, further mixing should take place for at least 1 minute per m3.
When added directly to the freshly mixed concrete, the plasticizing effect is more pronounced.
For addition at job site, Sikament NN is added to the concrete immediately prior to discharge and after further mixing has taken place for three minutes.

Overdosing  Significant overdosage will result in a much increased flow of the cement paste. To avoid bleeding or segregation it is recommended to wait until the slump has dropped to specified range prior to placement of concrete.

Notes on application / limits

– Trial mixes are recommended to establish exact dosage rates required to suit individual requirements. If assistance is required,
please contact the Sika Technical Service Department.
– Accurate dispensing equipment can be supplied by Sika Ltd. Vietnam
– Use an appropriate mixer and do not mix by hand
– Curing treatment – use of Sika curing compounds to cure concrete is advisablePhụ gia bê tông Sikament NN là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hóa dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước đáng kể để đạt cường độ ban đầu và cường độ cuối cùng cao.

sika2

Sikament NN

Ưu điểm Sikament NN

Sikament NN đem lại các đặc tính sau:
Là một chất siêu hóa dẻo:

Tính thi công được cải thiện đáng kể.
Tăng tính thi công khi đổ bê tông cho cấu kiện mỏng có cốt thép dày đặc.
Giảm khối lượng công việc đầm.
Giảm đáng kể rủi ro bị phân tầng.

Là một tác nhân giảm nước:
Cho phép giảm đáng kể hàm lượng xi măng so với bê tông thường.

Thông tin về  sản phẩm Sikament NN

Dạng/Màu: Chất lỏng/Nâu đậm
Đóng gói: Thùng 5/25/200 lít
Lưu trữ: Nơi khô mát có bóng râm
Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 1 năm nếu lưu trữ đúng cách trong thùng nguyên chưa mở.
Thông số kỹ thuật Sikament NN
Gốc Naphtalen Formalđehyt Sulfonat
Khối lượng thể tích 1.19 – 1.22kg/lít
Hàm lượng clorua Không có

sikament NN

Thi công Sikament NN

Liều lượng: 0.60 – 2.00 lít/100 kg xi măng
Liều lượng điển hình: 0.80 – 1.20 lít/100kg xi măng.
Khả năng tương hợp: Có thể kết hợp với tất cả các phụ gia Sikament, SikaAer,Sika pump,Sikacrete PP1 nhưng phải cho vào mẻ trộn một cách riêng rẽ và không được trộn trước các loại phụ gia với nhau trước khi cho vào mẻ trộn.
Loại xi măng: Tất cả các loại xi măng Portland kể cả xi măng bền sulfat.
Định lượng: Có thể cho sikament NN vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho riêng vào hỗn hợp bê tông đã được trộn ướt và phải trộn thêm ít nhất 1 phút cho mỗi khối bê tông.
Khi cho trực tiếp vào bê tông vừa mới trộn, hiệu quả về tính hóa dẻo rõ rệt hơn.
Khi cho vào tại công trình, cho sikament NN vào ngay trước khi đổ bê tông và sau khi đã trộn thêm 3 phút.
Quá liều lượng Khi dùng quá liều một cách đáng kể sẽ gia tăng độ chảy lỏng của hồ xi măng. Để tránh bị tách nước hoặc phân tầng, nên đợi cho đến khi độ sụt giảm xuống đến mức chỉ định mới đổ bê tông.

Lưu ý về thi công/ Giới hạn:
– Cần tiến hành thử nghiệm cấp phối để chọn liều lượng chính xác cho từng yêu cầu cụ thể. Nếu cần giúp đỡ xin liên hệ với Phòng Kỹ Thuật của công ty sika.
Công ty sika có thể cung cấp thiết bị đo lường chính xác.
– Cần sử dụng máy trộn thích hợp và không được trộn bằng tay.
– Nên sử dụng các hợp chất bảo dưỡng bê tông của sika.

5.00 avg. rating (84% score) - 1 vote