SikaTop Seal 107

SikaTop® Seal 107: Flexible Protective and Waterproofing Slurry

SikaTop® Seal 107

SikaTop® Seal 107

Use
Used for external and internal water-proofing, repair work. Areas of application:

– Potable water tank
– Basements
– Terraces and balconies
– Bridges
– Retaining walls
– Sealing hairline cracks, not subjected to movement.

Characteristics and Advantages

– Pre-batched components
– Easy mixing and application
– Slurry consistency
– Good adhesion to sound surfaces
– Impermeable
– Effective barrier against carbonation process
– Non -toxic
– Non corrosive
– Slightly flexible
– Can be spray applied

Color
Component A : White Component B : Grey

Packaging: 25 kg / setSikaTop®-107 Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi

SikaTop® Seal 107

SikaTop® Seal 107

Công dụng
Dùng để chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, trong công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng. Lãnh vực thi công:

– Bể nước uống
– Tầng hầm
– Sân thượng và ban công
– Cầu
– Tường chắn
– Trám các vết nứt chân chim, không phải là các vết nứt đang phát triển.

Đặc Điểm SikaTop® Seal 107

– Các thành phần được chế tạo sẵn
– Dễ trộn và dễ thi công
– Có độ sệt như hồ dầm
– Kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc
– Không thấm nước
– Là lớp cản hiệu quả chống lại quá trình cacbonat hóa
– Không độ
– Không ăn mòn
– Đàn hồi nhẹ
– Có thể thi công bằng cách phun

Màu
Thành phần A: Trắng Thành phần B: Xám

Bao Bì: 25 kg/bộ

3.11 avg. rating (62% score) - 322 votes