1
Bạn cần hỗ trợ?

chống thấm sika

  • Vữa trám khe, trà mạch gạch Sika Tile Grout

    Tile Grout là một hỗn hợp vữa chống thấm bao gồm xi măng màu trắng hoặc có màu, các chất độn hoặc chất phụ gia được chọn lọc kỹ để đạt tính thi công […]

  • Sikalastic 450Sikalastic 450

    Sikalastic-450 là vật liệu chống thấm sika dạng lỏng một thành phần Sikalastic-450 dễ thi công có công thức đặc biệt dựa trên gốc polyurethane(PU). Vật liệu Sikalastic-450 tạo màng phủ không thấy vết […]