1
Bạn cần hỗ trợ?

floor

  • Sikafloor® – 2530 W

    Packaging: 10 kg / setSikafloor® – 2530 W: Lớp phủ sàn có màu, phân tán nước Công dụng Sikafloor 2530 W Dùng để tạo những lớp phủ sàn có màu cho những nơi cần chịu tải […]

  • Sikafloor 161

    Sikafloor®-161: Chất kết dính Epoxy hai thành phần, tạo vữa tự san bằng, vữa trát và lớp kết nối. Công dụng Lớp lót cho mặt nền bê tông, vữa trát xi măng và vữa […]