1
Bạn cần hỗ trợ?

giảm nước

  • Plastiment® TM 25

    Plastiment® TM 25: Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết Ứng dụng Plastiment TM 25: Được dùng cho bê tông kết cấu và bê tông khối lớn có yêu cầu kéo dài […]