1
Bạn cần hỗ trợ?

grout

  • SikaGrout®-214-11HS

    Packaging: 25 kg / bagSikaGrout®-214-11 HS: Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, đạt cường độ cao sớm   Công dụng Tính năng đạt cường độ cao sớm rất thích hợp cho những nơi […]