092.882.9968

Hydrotile

  • Sika Hydrotite CJ

    Sika Hydrotite CJ là Vật liệu chống thấm chèn khe có thể hút nước dùng để trám khe bê tông hình thành tại công trường. Công dụng Sika Hydrotite CJ Là một loại cao […]