1
Bạn cần hỗ trợ?

màng chống thấm

 • Màng chống thấm tự dính Autotak

  Autotak là màng chống thấm tự dính, được chế tạo từ bitum chất lượng cao biến tính với polymer SBS (styrene-butadien-styrene), mặt dưới của màng là một lớp keo dính, mặt trên được phủ […]

 • Sikaproof® Membrane

  Sikaproof® Membrane: Highly Elastic Waterproofing Liquid Membrane Use Below grade waterproofing of concrete and masonry surface – Flat roofs – Balconies – Basement etc. – Wall damp proofing Characteristics and Advantages – Easily applied by […]

 • Màng chống thấm Sikaplan WP 1120-15HL

  Sikaplan® WP 1120-15 HL: Polymeric sheet for basement waterproofing Use Waterproofing of all kinds of below ground structures against groundwater. Characteristics and Advantages – High resistance to ageing – High tensile strength and elongation […]

 • Sikalastic 450Sikalastic 450

  Sikalastic-450 là vật liệu chống thấm sika dạng lỏng một thành phần Sikalastic-450 dễ thi công có công thức đặc biệt dựa trên gốc polyurethane(PU). Vật liệu Sikalastic-450 tạo màng phủ không thấy vết […]