1
Bạn cần hỗ trợ?

màng khò nóng

  • Màng chống thấm Bitum Idropol Copernit

    Bitum Idropol Copernit là màng chống thấm polymer biến tích, được chế tạo từ bitum chất lượng cao biến tính với đồng polymer poly-olefin, Các hợp chất biến tính làm cho Idropol thi công dễ […]