1
Bạn cần hỗ trợ?

monotop


  • Sika MonoTop 610

    Sika MonoTop-610: Chất kết dính và bảo vệ cốt thép   Công dụng Là biện pháp xử lý tránh sự tiếp tục ăn mòn cốt thép trong bê tông và là lớp kết nối […]

  • Sika MonoTop R

    Sika MonoTop R: Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao Công dụng Sika MonoTop R – Sửa chữa nhanh cho các bề mặt đứng và nằm ngang của vữa và bê tông ở […]