1
Bạn cần hỗ trợ?

phụ gia giảm nước

 • Plastiment®-200

  Sika Plastiment®-200: Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Công dụng Sika Plastiment 200 Plastiment 200 được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết […]

 • Plastiment® BV-40

  Plastiment® BV-40: là  Phụ gia giảm nước cho bê tông,được dùng cho bê tông yêu cầu chất lượng cao. Công dụng Plastiment BV-40: Được dùng cho bê tông yêu cầu chất lượng cao. Đặc Điểm Plastiment BV-40 […]

 • Sika® Viscocrete HE-10

  Sika® Viscocrete® HE-10: Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông Công dụng Sika Viscocrete HE-10 Thích hợp cho sản xuất bê tông trong các nhà máy […]

 • Sikament® V4

  Sikament® V4: Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông. Công dụng Sikament® V4 Chất siêu hoá dẻo được dùng cho bê tông chảy Đặc Điểm Sikament® V4 Sikament® […]

 • Sikament® RMC

  Sikament® RMC: Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông Công dụng Chất siêu hoá dẻo Sikament RMC được dùng cho bê tông chảy Đặc Điểm Sikament® RMC […]