1
Bạn cần hỗ trợ?

Plastiment

  • Plastiment®-200

    Sika Plastiment®-200: Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Công dụng Sika Plastiment 200 Plastiment 200 được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết […]

  • Plastiment® BV-40

    Plastiment® BV-40: là  Phụ gia giảm nước cho bê tông,được dùng cho bê tông yêu cầu chất lượng cao. Công dụng Plastiment BV-40: Được dùng cho bê tông yêu cầu chất lượng cao. Đặc Điểm Plastiment BV-40 […]

  • Sika Plastiment 96Sika Plastiment 96

    Plastiment 96: Water-reducing and set retarding concrete admixture Use Plastiment 96 Used in structural and mass concrete where long setting times and improved workability are required Characteristics and Advantages Only set retarding, does not delay […]