1
Bạn cần hỗ trợ?

quét lót

  • Sikafloor® – 2530 W

    Packaging: 10 kg / setSikafloor® – 2530 W: Lớp phủ sàn có màu, phân tán nước Công dụng Sikafloor 2530 W Dùng để tạo những lớp phủ sàn có màu cho những nơi cần chịu tải […]

  • Sika® Primer 3 NSika® Primer-3 N

    Sika® Primer-3 N: Primer for Joint Sealant Use Primer on porous substrate for Sikaflex PRO-2HP, Sikaflex PRO-3WF, Sikaflex-Construction, Sikaflex-15LM and Sikaflex-221 joint sealants. Characteristics and Advantages – Universal primer – Easy to apply brush […]