1
Bạn cần hỗ trợ?

Sika Intraplast Z – HV

  • Sika Intraplast Z-HV

    Sika Intraplast® Z-HV: phụ gia hóa dẻo và bù co ngót Công dụng Sản phẩm được chế tạo đặc biệt để rót vữa vào trong các ống chứa cáp dự ứng lực, các tấm […]