1
Bạn cần hỗ trợ?

Sika Monotop 610

  • Sika MonoTop-615HB

    Sika MonoTop-615HB: Vữa xi măng sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao, không võng, một thành phần , có chứ silica fume. Sika MonoTop-615HB  thi công nhanh, dễ dàng lên các bề mặt, có độ […]

  • Sika MonoTop 610

    Sika MonoTop-610: Chất kết dính và bảo vệ cốt thép   Công dụng Là biện pháp xử lý tránh sự tiếp tục ăn mòn cốt thép trong bê tông và là lớp kết nối […]

  • Sika MonoTop R

    Sika MonoTop R: Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao Công dụng Sika MonoTop R – Sửa chữa nhanh cho các bề mặt đứng và nằm ngang của vữa và bê tông ở […]