Sika Monotop 610 Archives - Delta Việt Nam chuyên vật liệu chống thấm, chống thấm sika, thi công chống thấm uy tínDelta Việt Nam chuyên vật liệu chống thấm, chống thấm sika, thi công chống thấm uy tín Sika Monotop 610 Archives - Delta Việt Nam chuyên vật liệu chống thấm, chống thấm sika, thi công chống thấm uy tín
1
Bạn cần hỗ trợ?

Sika Monotop 610

  • Sika® MonoTop-615HB

    Sika® MonoTop-615HB: Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao Công dụng – Sửa chữa nhanh cho các bề mặt đứng và nằm ngang của vữa và bê tông ở trên hoặc dưới mặt […]

  • Sika® MonoTop®-610Sika MonoTop 610

    Sika® MonoTop®-610: Bonding Slurry and Reinforcement Corrosion Protection Use As a treatment for preventing continued corrosion of reinforcement in concrete and as a bonding bridge for concrete repair using the Sika® MonoTop® concrete repair mortars. […]

  • Sika® MonoTop®-RSika MonoTop R

    Sika® MonoTop® R: High Performance Polymer Modified Repair mortar Use Fast repairs to horizontal and vertical concrete or mortar surfaces above and below ground level. Filling/ repair mortar for voids, honeycombed areas, etc. Repair of […]