1
Bạn cần hỗ trợ?

Sika refit 2000

  • SikaRefit®-2000

    Công dụng SikaRefit 2000 Được dùng như một loại vữa để sửa chữa bề mặt bê tông với các khiếm khuyết nhỏ. Là một loại vữa làm đẹp bề mặt được thiết kế để giảm […]