1
Bạn cần hỗ trợ?

Sikadur 30

  • Sikadur 30

    Sikadur 30: Chất Kết Dính Có Cường Độ Bám Dính Cao Công dụng: Chất kết dính gia cường cho việc lắp ghép kết cấu, đặc biệt trong các kết cấu: – Dán Sika® CarboDur® Plates với […]