1
Bạn cần hỗ trợ?

sikaflex

  • Sikaflex®-11 FC

    Packaging: 310 ml / cartridgeSikaflex-11 FC: Chất kết dính trám khe gốc polyurethane 01 thành phần, đông cứng do độ ẩm. Công dụng Được sử dụng trám khe trong xây dựng công nghiệp, đặc biệt là […]