1
Bạn cần hỗ trợ?

Sikagrout


  • SikaGrout 214 – 11

    SikaGrout 214 -11: Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được Công dụng  SikaGrout® 214-11 thích hợp cho các công việc rót vữa sau: – Nền móng máy. – Bệ […]