1
Bạn cần hỗ trợ?

tăng cứng sàn  • Sikafloor® -Curehard-24

    Hợp chất đông cứng bề mặt trong suốt, chố ng bụi, lớp phủ và bảo dưỡng cho bê tông Mô tả sản phẩm Curehard 24: Sikafloor® -CureHard-24 là một chất lỏng trong suốt một […]