1
Bạn cần hỗ trợ?

thanh trương nở

  • Thanh trương nở Hyperstop DB

    HYPERSTOP DB có khả năng trương nở rất cao khi tiếp xúc với nước. HYPERSTOP DB được sử dụng rộng rãi trong các khe nối, mối nối bê tông của các công trình xây […]