092.882.9968

Viscocrete

 • Sika® Viscocrete HE-10

  Sika® Viscocrete® HE-10: Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông Công dụng Sika Viscocrete HE-10 Thích hợp cho sản xuất bê tông trong các nhà máy […]

 • Sika ViscoCrete 2670

      Sika® ViscoCrete®-2670: Phụ gia bê tông giảm nước cao cấp Công dụng Sika Viscocrete 2670 Sika® Viscocrete® 2670 chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông trong các trạm trộn và nhà máy […]

 • Sika ViscoCrete 3000

  Sika ViscoCrete 3000 – Phụ gia giảm nước cao cấp Công dụng Chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông trong các trạm trộn và nhà máy đúc sẵn. Đặc Điểm Sika ViscoCrete 3000 […]

 • Sika® ViscoCrete®-6000Sika Viscocrete 6000

  Sika® ViscoCrete®-6000 Ultra High Range Water Reducer with hardening acceleration effect Concrete Admixture. Use Sika® Viscocrete® 6000 is mainly suitable for the manufacture of concrete in precast factories. Sika® Viscocrete® 6000 excels by its extremely […]