1
Bạn cần hỗ trợ?

Viscocrete 2670

  • Sika ViscoCrete 2670

        Sika® ViscoCrete®-2670: Phụ gia bê tông giảm nước cao cấp Công dụng Sika Viscocrete 2670 Sika® Viscocrete® 2670 chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông trong các trạm trộn và nhà máy […]