092.882.9968

vnt 19 nguyễn trãi

  • Thi công chống thấm VNT 19 Nguyễn Trãi

    Tổ hợp VNT Nguyễn Trãi cung cấp 3.500m2 diện tích sinh hoạt văn hóa cộng đồng,  14.655m2 nhà ở chung cư, 3.923m2 nhà vườn và 5.835m2 diện tích văn phòng, siêu thị. Tổ hợp […]